Om virksomheden

Firmaet TMS Enviro er en nystartet virksomhed, som er stiftet baseret på den generelle og tekniske viden om forsyningssektoren, opnået gennem forsyningsingeniøruddannelsen, arbejdsopgaver og projekter.

Vi synes, at mange løsningsforslag som i dag gives til forsyningerne, er baseret på standard løsninger og generalisering. Dette giver ofte en omkostningstung løsning, som nybygning eller udvidelser.

Vi mener derimod, at gennem en grundig forundersøgelse, som bliver lavet på eget laboratorium,  vil løsningen ofte være en effektivisering af gældende procesanlæg. Disse løsninger vil oftest være mere rentable for kunden.

En grundig forundersøgelse vil, uanset konklusion, skabe værdi fra den dokumentation og dataanalyse der bliver lavet i den.

Vi kommer op med konkurrencedygtig rådgivning inden for drikke- og spildevandsprocesanlæg.

Dette baserer vi på, at en grundig forundersøgelse, erfaringsmæssig ofte vil skabe en billigere færdig løsning  

Vi kan endvidere tilbyde specifikke kompetencer inden for GIS arbejde, dataanalyser, hydrauliske beregninger og spildevandsanalyse.

Vi har stor erfaring inden for projektledelse, så derfor kan vi tilbyde kunden en totalentreprise af projektet. Det vil sige at kunden får afleveret en nøglefærdig og implementeret løsning.

Desuden sætter vi en ære i at arbejdet er udført tilfredsstillende for både kunden og os, og med en sikkerhed og vished om at løsningen er fuld integreret i processen, inden vi overdrager projektet.

Firmaet består af :

Henrik Moesgaard med speciale i spildevandsrensning

Benjamin Andersen med speciale i drikkevandsbehandling

Samt 3 faste konsulenter der har speciale inden for Drikkevand, Fjernvarme og Spildevan