Drikkevand

Vi rådgiver om alle elementer for drikkevand fra indvinding til slutbruger.

Boringer
Vi rådgiver om bl.a. udvidelse af indvindingstiden, skorstenseffekt og klimatilpasninger.

Procesanlæg
Vi er rigtig glade for procesanlæg og har derfor lavet en liste med produkter vi tilbyder.

  • P&ID
  • Ændringer på eksisterende anlæg
  • Sensor, instrument og prøvehane prioritering samt placering
  • Beredskabsplaner
  • Overskridelser
  • Avanceret vandbehandling

Sandfilter
Vi tilbyder rådgivning om sandfiltre med viden om skyldevandsoptimeringer,
de mikrobiologiske forhold og grundvandskemiens belastning.