Gør naturen vild igen

Det er jo en kendt sag at biodiversiteten er kraftig på tilbagegang. Dette er forårsaget af at levestederne for insekter og dyr i naturen er blevet kraftig reduceret gennem de sidste mange år. Dette er foråsaget af at der mange områder bliver anlagt til græsplæner som bliver slået jævnligt. hækken bliver klippet, og alt affald bliver bortskaffet. Alt dette er med til at områder ser pæne ud, men levestederne for insekter og dyrelivet bliver meget begrænset af dette

pikrepo.com
dav

Vi hosTMS Enviro har erfaring med, og speciale i at omlægge områderne på en ny og inspirerende måde. Vi ser mulighederne for at levestederne får mere optimale forhold. Dette gør at bestanden af de truede insekter og dyr, vil have bedre chancer for at brede sig.

Vi danner os det overordnede overblik over hele området. Det kunne være en forsyning, kommune eller en virksomhed. Derefter går vi ind og ser på det individuelle stykke.
Der er stor forskel på hvordan de forskellige stykker skal omlægges.
Der er mange ting som spiller ind over planlægningen, men vores erfaring gør at vi ser muligheder for at lave et spændende og indbydende projekt uanset hvilke område det drejer sig om. Det kan være våde områder, tørre sletter, fed jord eller overdrev. Det har også stor betydning om der er åbne stykker jord eller skov og krat.
Samtidig tager vi også hensyn til naboerne til området. Da det er dem som ser på det dagligt, er det meget vigtigt at de ser mulighederne i projektet også.
Sammen med jer udarbejder vi nu en handlingsplan for hvordan området/områderne kan omlægges.