Laboratorie

Vi tilbyder høj kvalitet i vores drikke- og spildevandsanalyser. 

Vi bruger vandprøver taget på stedet som grundlag for vores arbejde, istedet for at bruge standardtal eller generalisering. Dette gør at vi har de faktiske koncentrationer, som lader os komme tættere på virkeligheden. Baseret på disse resultater skræddersyr vi den bedst egnede og mindst ressource krævende løsning til kunden. 
Alle laboratorieanalyserne udfører vi selv i laboratorierne på VIA University College, Horsens, som vi samarbejder med.

Vi foretager følgende laboratorieanalyser af spildevand.

  • Hach Lange-kuvettetest for total nitrogen (N), ammonium (NH4 +), nitrat (NO3-), nitrit (NO2-), phosphater (PO4-), sulfater (SO4-), chlorid (Cl-), COD og BOD5.
  • Kontinuerlig registrering af opløst ilt, ammonium (NH4 +), nitrat (NO3-), pH og ledningsevne med Hach Lange-elektroder.
  • Måling af samlede, suspenderede og opløste organiske og uorganiske faste stoffer.
  • Derudover foretager vi ilt- og nitratoptagelsesmålinger for at teste slampræstation og levedygtighed.