Klima & Miljø

Ved nybyggeri kan vi tilbyder en risikovurdering for en evt oversvømmelse. Og hvis skaden er sket kan vi hjælpe med en plan for udbedring af skaden, og en fremtidig løsning. Vi gør meget ud af at kommunikere med de involverede parter i projektet. Vi mener at det er en bedste måde at få projektet til at forløbe planmæssigt

Med mere end 15 års erfaring inden for branchen, er vi godt rustet til at hjælpe dig. 

GIS
Ved udarbejdelse af projekter i forbindelse med f.eks oversvømmelse, håndtering af overfladevand er GIS et uvurderligt redskab. Vi elsker GIS- og dataopgaver og kan derfor favne en bred vifte af ydelser inden for feltet, såsom GIS-projekter, digitaliseringer, analyser, tematiseringer og formatering af data. Vi kan også tilbyde undervisning og opsætning i QGIS.

LAR

Som en del af vores rådgivning sikrer vi os altid at få involveret de rigtige interessenter. Ved LAR-projekter sørger vi for at involvere de borgere der bliver påvirket af projektet, det kunne være gennem møde med den enkelte og/eller åbne møder for hele lokalområdet.

Læs mere om

Oversvømmelse
Oversvømmelse
Spildevand
Spildevand