Klimatilpasning

GIS
Vi elsker GIS- og dataopgaver og kan derfor favne en bred vifte af ydelser inden for feltet, såsom GIS-projekter, digitaliseringer, analyser, tematiseringer og formatering af data. Vi kan også tilbyde undervisning og opsætning i QGIS.

LAR

Som en del af vores rådgivning sikrer vi os altid at få involveret de rigtige interessenter. Ved LAR-projekter sørger vi for at involvere de borgere der bliver påvirket af projektet, det kunne være gennem møde med den enkelte og/eller åbne møder for hele lokalområdet.