Spildevand

spildevand

Vores rådgivning inden for spildevand starter i det øjeblik spildevandet bliver produceret. Det være sig fra private eller virksomheder. Vi har indsigt i spildevandets vej fra kilden til udløb fra rensningsanlægget. Dette gør at vi kan beregne os frem til, hvad en ændring i en foreslået process, vil have af indflydelse på de næste processer.

Kilden
Vi foretager en grundig undersøgelse af det udledte spildevand.

Ledningsnettet
De forskellige ledningstyper kan have stor effekt på spildevandet. Spildevandssammensætningen kan ændres undervejs.

Pumpestation
Mange steder bliver der etableret pumpestationer. Disse skal dimensioneres så de passer med det hydrauliske flow

Rensningsanlæg
Rensningsanlægget er selve kernen i rensning af spildevand. Her er det meget vigtig med en god forundersøgelse, hvor de nøjagtige data på det pågældende spildevand findes, så den bedste løsning kan findes. Disse data kan vi finde i vores eget laboratorium.

Måleudstyr
For at opnå den bedste kvalitet af rensningen, er det nødvendig at kende de nøjagtige data for spildevandet. Vi kan rådgive i hvilke måler der skal bruges. Hvor de skal placeres for at måle bedst mulig. 

Nytænkning
Vi elsker at komme op med nytænkning hvis det derved kan hjælpe kunden med en bedre eller billigere løsning. Mange steder gør den fysiske plads, eller andre forhold, at traditionelle løsninger ikke er mulige. Vi ser det som en positiv udfordring, at finde anderledes og utraditionelle løsninger til gavn for kunden

Læs mere om

Drikkevand
Drikkevand
Klima og Miljø
Klima og Miljø